Detektor kovu pro soukromé i průmyslové účely

Detektor kovu je přístroj, sloužící ke zjišťování přítomnosti kovových předmětů v zemi, pod vodou nebo v budovách. Existují detektory velmi jednoduché, ale také složitější průmyslové. Dnes pomáhají například k odhalení zbraní u jednotlivců (třeba na letištích, velvyslanectvích, apod.), při geofyzikálních a archeologických průzkumech, ale také soukromě –  veřejnosti jsou, kupříkladu, velmi dobře známí takzvaní „hledači pokladů“, jejichž největším pomocníkem je právě detektor kovu. Detektory se často používají ve stavebnictví – mohou pomoci při hledání kovových předmětů (dráty, trubky) ve zdech nebo podlahách a sklepeních domů; a také v mnoha dalších odvětvích. Za války se používaly při hledání min – rozlišit však změnu tónu v bojových podmínkách bylo velmi náročné.   Na jakém principu přístroj funguje? Ta nejjednodušší zařízení tvoří oscilátor a cívka, která generuje indukční tok a vytváří střídavé magnetické pole. Jestliže se v blízkosti cívky nachází vodivý kov, indukce se mění, elektronika zařízení situaci vyhodnotí a reaguje změnou vydávaného tónu. Tyto jednoduché typy dokáží detekovat feromagnetické kovy. Složitější přístroje umí kov nejen nalézt, ale zároveň zjistit jeho velikost a dokonce i materiál – přinejmenším tedy rozlišit železo a barevné kovy. Jak vybrat vhodný detektor k soukromým účelům? Především je třeba si uvědomit, že detektory kovu se dělí na různé skupiny, a vybrat si musíme podle zamýšleného … Pokračování textu Detektor kovu pro soukromé i průmyslové účely