News

VOP

Všeobecné obchodní podmínky

Smluvní podmínky pro autory

Pokud publikujete PR články a registrujete si zde firmu, zavazujete se, že:

 1. Stránka, stránky, firemní prezentace a ostatní cíle, na kterou PR články směřují, rovněž tak tiskové zprávy o činnosti, produktech, či službách stvrzuje, že údaje a informace poskytnuté, jsou pravdivé a nezakládají se na podvodu, lži, či nekalé činnosti, či tzv. her typu „pyramida“.
 2. PR články a tiskové zprávy a vkládané obrázky neobsahují v České republice zákonem zakázané činnosti, či produkty, či jinak neodporují zákonům ČR, či země, ve které se právě nacházíte.
 3. PR články a tiskové zprávy a vkládané obrázky neodkazují na nelegální obsah, nelegální sdílení souborů, rovněž tak na pornografii, linkovací farmy a neobsahují jakékoli skryté soubory poškozující počítačové vybavení třetích stran.
 4. Odesláním PR článků, tiskových zpráv a obrázků do systému stvrzujete, že jsou zcela originální, nebyly zkopírovány, ani žádnou jinou nekalou činností získány.
 5. Vkládání a publikace PR článků i tiskových zpráv je zcela bezúplatné a bez nároku na jakýkoli Váš honorář, či odměnu.
 6. Vložené PR články a tiskové zprávy mohou obsahovat maximálně 5 externích odkazů.
 7. PR články a tiskové zprávy mohou přebírat třetí strany a zveřejňovat na libovolném serveru.
 8. Pokud jste osoba, či organizace najatá, nebo vkládáte obsah v zastoupení jiné osoby za účelem publikace PR článků a tiskových zpráv, výše uvedené smluvní podmínky se na Vás rovněž vztahují bez rozdílu.
 9. Pro vkládání jednotlivých PR článků, nebo tiskových zpráv máte exkluzivní práva na tuto činnost, nebo jste jejich skutečným autorem.
 10. PR článek anebo tisková zpráva, lze vložit pouze do dvou kategorií.
 11. Jeden PR článek, nebo tisková zpráva může obsahovat maximálně 5.400 znaků včetně mezer.

Smluvní podmínky pro přebírání PR článků a tiskových zpráv

Pokud přebíráte PR články a tiskové zprávy zavazujete se, že:

 1. Zveřejněním PR článků a tiskových zpráv na Vašem serveru, či médiu, nebude pozměněn obsah, smysl a účel přebraného PR článku, či tiskové zprávy.
 2. Budete respektovat autorská práva textů i obrázků.
 3. Pokud přebraná zpráva bude obsahovat externí odkazy, či kontakty na autora, všechny tyto informace musí zůstat funkční. To znamená, že odkazy musí zůstat v nezměněném tvaru a to včetně URL a musí směřovat na původní cílovou stránku. Do cesty odkazu, rovněž nevkládejte jakýkoli redirect, či cestu přes doorway stránky.
 4. Přebrané PR články a tiskové zprávy se nestanou součástí nelegální činnosti, pornografie, spamu, ani ničeho, co odporuje zákonům ČR, rovněž se nestanou součástí stránek, či jiných médií s takovým obsahem.
 5. Pokud přeberete PR článek, či tiskovou zprávu a uveřejníte ji, musí zůstat uveden zdroj (tento server a konkrétní kategorie), odkaz musí zůstat bez “ rel=“nofollow“.
 6. Převzaté PR články a tiskové zprávy nebudete prodávat, přeprodávat, či jinak za úplatu distribuovat.

Ostatní smluvní podmínky

 1. Tento server si vyhrazuje právo, bez odůvodnění odstranit jakýkoli PR článek, či firmu v katalogu firem, pokud bude v rozporu s těmito smluvními podmínkami, dobrými mravy a zákony ČR.
 2. Vyhrazujeme si právo jakýkoli PR článek, nebo tiskovou zprávu přemístit do jiné kategorie, nebo sub-kategorie, kterou jste zvolili, pokud to uznáme za vhodné.
 3. Vyhrazujeme si právo zahrnout Váš PR článek, nebo tiskovou zprávu do svého RSS zdroje, či jej použít i na jiné vlastní partnerské weby a servery.
 4. Pokud byl PR článek, či tisková zpráva publikovány bez Vašeho vědomí a je v rozporu s těmito smluvními podmínkami, nebo se právním řádem ČR, bezodkladně prosím kontaktujte naši redakci na info@dneszpravy.cz.
 5. Neodpovídáme za informace uvedené v PR článcích a tiskových zprávách, neboť tyto nejsou redigovány. Pokud naleznete závadný obsah, prosíme, nahlaste to bezodkladně naši redakci na emailovou adresu info@dneszpravy.cz. Takový obsah v co nejkratším čase odstraníme.
 6. Tento server je zaměřený na PR články a tiskové zprávy. Informace, které autoři a uživatelé vloží na tento server, tak činí především z reklamních a informativních účelů.
 7. Neneseme zodpovědnost za odbornou a faktickou správnost vložených textů, rad a návodů.
 8. Vyhrazujeme si, že zaslané PR články a tiskové zprávy můžeme bez informování autora pozměnit, při zachování původního smyslu článku.
 9. Provozovatel si vyhrazuje právo zasílat informační e-maily do e-mailových schránek uvedených při registraci a to i e-maily třetích stran.
 10. Registrací do katalogu firem dáváte souhlas se zasíláním e-mailů podle zákona č. 480/2004 Sb.
 11. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel.
IZpravyDnes na Facebooku
 • 25
  Shares