News

3 dôvody prečo viac dôverovať práci finančných poradcov

Financie sú pre veľmi dôležitou súčasťou našich životov. Vďaka ním spravujeme svoje živobytie, úspory ale aj mnohé ďalšie aktivity od zábavy po najrôznejšie výdaje. Sme naučení spravovať si financie sami a tak sa mnoho ľudí príliš nehrnie do toho, aby zverili svoje financie finančným poradcom. Dokážeme si však sami spravovať financie lepšie? Pozrime si 3 dôvody prečo by sme mohli viac dôverovať práci finančných poradcov.

1.Úroveň finančnej gramotnosti a schopností investovať.

Školu navštevuje bežný človek približne 13 rokov. V dnešnej dobe však veľa ľudí strávi v škole aj viac ako 18 rokov svojho života. Koľko z tohto času sa však venuje aj oblasti financií a finančnej gramotnosti?

Školský systém a vzdelávanie v oblasti financií.

Každý kto chodil do školy si vie predstaviť, že pracovať s peniazmi sme sa v školách príliš veľa nenaučili. Naučili sme sa síce počítať a ten kto mal šťastie sa mohol naučiť aj nejaké základy z ekonomiky. No len málokde v školách učia aj základy a pokročilé techniky spravovania vlastných financií či investovania.

Je samostatné investovanie peňazí riskantné?

Málokto sa v škole dozvie niečo o rozdiele medzi aktívami a pasívami a nieto ešte o tom, ako ich vytvárať a spravovať. O tom ako investovať peniaze do podielových fondov, akcií, nehnuteľností prípadne o poplatkoch a ďalších súvisiacich záležitostiach sa tiež v školách moc nedozvieme.

Mnoho ľudí sa aj napriek tomu samostatne púšťa do najrôznejších investícii a samostatného spravovania vlastných financií. Je to samozrejme v poriadku, ak sa človek o dané veci aj samostatne zaujíma a venuje sa dôkladnému samoštúdiu.

Ak sa však človek pred investovaním dostatočne nevzdeláva a nemá príliš poňatia o tom, čo sa chystá robiť, môže byť otázne či takého konanie môže byť považované za múdre. Pretože samotné investície nie sú samy o sebe riskantné. Riskantná je hlavne nevedomosť. A práve nevedomosť môžeme výrazne redukovať spoluprácou s odborným finančným sprostredkovateľom.

2.Znalosť aktuálnej výšky poplatkov a dostupných možností.

Pri spravovaní financií je veľmi dôležité ovládať aj aktuálne výšky všetkých možných poplatkov a vedieť sa orientovať medzi dostupnými možnosťami. Pretože samostatne – alebo s pomocou nie príliš kvalitného poradcu – si tak môžeme zbytočne zvoliť nevýhodné možnosti, ktoré však na prvý pohľad vyzerajú lákavo a výhodne – no ukrývajú v sebe mnoho poplatkov, o ktorých sa nám na začiatku nikto nezmieni.

Toto všetko môže kvalitný poradca vyriešiť za nás a vie nám vybaviť produkty a služby, ktoré sú pre naše účely momentálne čo najvýhodnejšie.

3.Reálne sporenie, alebo platenie poplatkov?

Ešte aj dnes je mnoho poradcov, ktorí navolia svojim klientom také produkty, ktoré majú tak vysoké vstupné poplatky, že klient môže sporiť niekoľko rokov a reálne nemá stále nič našetrené. A pritom je množstvo produktov, z ktorých sa dá vyberať. No nie vždy sú najlepšie tie, ktoré sa nám zdajú byť najvýhodnejšie na prvý pohľad. Všetky možnosti je vhodné skúmať viac do hĺbky a prispôsobovať individuálnym potrebám. Aj toto všetko by mal vedieť kvalitný poradca zabezpečiť.

Dôvodov pre spoluprácu s kvalitným poradcom je určite viac. Toto boli len tie najbežnejšie. Niektoré ďalšie si budeme môcť spomenúť v prípadnom ďalšom článku.