News

Domácí péče může být i zdarma

Opravdu může být domácí zdravotní péče zdarma? A kdy a za jakých podmínek? Zdarma je domácí zdravotní péče poskytována v takových případech, kdy léčba nutně nevyžaduje hospitalizaci, lékař indikuje domácí péči a pacient může profitovat z domácího prostředí.

V pohodlí domova se pacient lépe a rychleji zotavuje, není vystaven tolika nákazám jako v nemocnici, finančně je domácí zdravotní péče méně náročnější v porovnání s nemocniční péčí a v neposlední řadě má domácí péče velký pozitivní vliv na psychiku pacienta. Co může být naopak trochu náročnější oproti nemocniční péči je celková organizace a zapojení nejbližších.

Hrazeno zdravotní pojišťovnou

Pokud jste tedy vy nebo někdo z vašich blízkých prodělal závažné onemocnění či úraz a váš stav již nevyžaduje hospitalizaci, zkuste s ošetřujícím lékařem konzultovat domácí zdravotní péči. V Praze, ale i v ostatních městech po celé České republice jsou agentury domácí zdravotní péče, které poskytují i velmi specializovanou péči včetně parenterální výživy, ošetření stomií i domácí umělou plicní ventilaci. Pokud domácí péči předepíše ošetřující lékař, je v plném rozsahu hrazena ze zdravotního pojištění.

Máte-li zájem o další služby včetně fyzioterapie, převozu sanitkou, hlídání dětí při nemoci, i takové služby agentury domácí zdravotní péče poskytují. Pokud jsou však nad rámec indikace lékařem, budete si je muset zaplatit zvlášť. Ověřené agentury s dlouholetou zkušeností jako například ProCare Medical s.r.o. vám vše zajistí a v případě jakýchkoli pochybností vše vysvětlí. Transparentní ceníky naleznete na jejich stránkách www.procare.cz a na hotline pohotovosti jsou k dispozici 24 hodin denně.