News

Kdy sjednat a kdy ukončit povinné ručení

Každé auto vedené v registru vozidel je ze zákona obligováno mít sjednané povinné ručení. Ať už po silničních komunikacích jezdí, či nikoliv. Jak postupovat v případě, kdy auto není využíváno dlouhodobě a vlastník nechce za pojištění zbytečně platit?

Zákonné pojištění je pravidelná měsíční platba pojišťovně, která v případě dopravní nehody uhradí veškeré škody třetí osobě. Zavinění nehody nesmí být v rozporu s dopravními předpisy a se zákonem, jinak pojišťovna vzniklou újmu neuhradí. 

Protistranou povinného ručení je havarijní pojištění, které naopak kryje škody na voze řidiče, který nehodu způsobil. Toto pojištění ze zákona povinné není, ovšem ze zkušenosti mnohých je velmi doporučováno. 


Povinné ručení online je nejjednodušší způsob jak ochránit své vozidlo.


Povinné ručení musí být hrazeno u všech registrovaných automobilů, i u těch, které nejsou dlouhodobě aktivně využívány. Mnohdy se však řidičům nechce zbytečně platit i to nejlevnější povinné ručení na auto. Jakým způsobem se této povinnosti vyhnout?

Povinnost hradit zákonné pojištění platí i pro vozy, které dlouhodobě stojí na zahradě a nikdo s nimi nejezdí. 

Ukončení povinného ručení může mít mnoho důvodů. Primárně bývá vypovězeno při prodeji auta, při jeho likvidaci, nebo změně pojišťovny. Je žádoucí tak učinit s dostatečným několikatýdenním předstihem, neboť pojišťovací smlouvy mívají zpravidla výpovědní lhůty. 

Jak postupovat při delší jízdní odmlce

V životě nastanou chvíle, kdy vlastník vozu nemůže delší dobu usednout za volant. Ať jsou to zdravotní důvody, rozsáhlá oprava, dlouhodobý pobyt v zahraničí nebo jiné indispozice, nic z toho řidiče neomlouvá z nehrazení povinného ručení. I pokud auto stojí celou dobu v garáži. 

Ovšem existuje řešení. Pokud motorista nehodlá vůz dočasně provozovat a zároveň není v jeho zájmu hradit povinné ručení, může své vozidlo přechodně vyřadit z evidence. Stačí zajít na jakýkoliv úřad obce s rozšířenou působností a zažádat o uložení značek do depozitu

Nechat auto ladem, byť na vlastním pozemku, se neobejde bez vyřízení formalit. Kdo nechce být dlužen na povinném ručení, musí nepoužívané auto vyřadit z registru. 

Na úřad je potřeba odevzdat spolu o oběma registračními espézetkami také vyplněný formulář žádosti o dočasné vyřazení vozidla, prohlášení, že vozidlo není odstaveno na veřejné komunikaci, a malý technický průkaz. Žadatel zároveň předloží svůj doklad totožnosti a velký technický průkaz. 

Uložení značek do depozitu je zpoplatněno částkou 200 Kč. Vozidlo lze vyřadit na 12 měsíců, po jejichž uplynutí lze zažádat o prodloužení na měsíců 18. Po této době je potřeba auto buď nechat ekologicky zlikvidovat nebo opětovně uvést do provozu. 

Potvrzení o depozitu auta je poté zasíláno na pojišťovnu s výpovědí povinného ručení. Zrušení smlouvy je v takovém případě okamžité a pojišťovna vrací přeplatek za období, kdy auto není využíváno. 

Leave a comment