News

Skvělá zpráva pro umělce! Kobalt se spojil s produkční agenturou Nemoros

Tuzemští umělci mohou slavit a nejsou sami. Rovněž hudební posluchači v zahraničí mají důvod k radosti. Dlouholetá spolupráce amerického hudebního vydavatelství Kobalt a české produkční agentury Nemoros je završena jejich spojením. Tato skutečnost usnadní umělcům cestu na celosvětový hudební trh. Zahraničním posluchačům se zase zjednoduší přístup k české hudební produkci. Mohou se blíže seznámit s tvorbou českých interpretů a poznají dílo našich současných skladatelů.

Nespojil se jen tak někdo, ale uznávaní profíci

Obě společnosti nejsou ve svém oboru žádnými nováčky, na hudebním trhu totiž působí již řadu let. V hudební branži se jedná o uznávané profesionály, kteří mají za sebou řadu úspěchů. Kobalt se řadí k nejvýznamějším hudebním vydavatelstvím, které proslulo vysoce efektivním výběrem poplatků z autorských práv. Doménou hudební agentury Nemoros je oproti tomu pomoc mladým talentům při prorážení na tuzemský i zahraniční trh.

Konečně máme svého celosvětového publishera!

Jelikož je česká hudební scéna malá, nabízí jen omezené možnosti uplatnění. Dříve či později dojde k potřebě umělce expandovat do zahraničí. Avšak prorazit mimo Česko bývá mnohem náročnější. Navíc je třeba interpretům a skladatelům zabezpečit ochranu jejich autorských práv a zajistit vyplácení licenčních poplatků. Právě to si uvědomila produkční agentura Nemoros, která proto začala spolupracovat s firmou Kobalt. Avšak vysněným cílem Romana Rossiho, který je ředitelem agentury Nemoros, bylo dosáhnout užšího spojení obou subjektů. To se mu nakonec podařilo a z jeho produkční agentury se tak stal první celosvětový publisher v Česku. Díky tomu se možnosti tuzemských umělců ještě rozšiřují.

Čím je spojení Nemoros a Kobalt pro hudebníky výhodné?

Spojení obou subjektů přináší umělcům řadu výhod. Kupříkladu mohou významně zvýšit své příjmy a získají více pracovních příležitostí. Tuzemští hudebníci dostávají možnost prostřednictvím Nemoros Kobalt snáze vejít ve známost v zahraničí. Jejich tvorba se zpřístupní širší veřejnosti nejen u nás, ale i v cizině. Rovněž mohou aktivně licencovat své dílo a dosáhnou zlepšení výběru autorských poplatků ze své tvorby.