News

Založení energetického fondu Rusňákovy DRFG

Pro založení energetického fondu DRFG pod vedením Davida Rusňáka je třeba dostatečně velké a kvalitní portfolio. Na první rok a půl provozu má fond k nákupu připraveno 5 fotovoltaických elektráren a enterprise value se pohybuje kolem 1,9 miliardy korun. V rámci investiční skupiny DRFG, kterou založil David Rusňák, je klíčovou osobou pro oblast energetiky Pavel Svoreň. V loňském roce bylo stěžejní licenční i fyzické dokončení teplárny ve Šternberku. Druhou oblastí bylo pak vyhledání a realizace dalšího investičního záměru v oblasti energetiky a oba hlavní cíle se z větší části podařilo splnit.

Provoz v Teplárně Šternberk

Teplárna Šternberk v tuto chvíli disponujeme veškerou dokumentací, licencemi a všemi oprávněními nezbytnými k provozu. Současně je plně schopna uspokojit poptávku po teple od všech odběratelů V minulém roce se také společnost zcelila a podíl ve společnosti je již v počtu 100 % akcií. Primárně je třeba stabilizovat výrobu elektrické energie na maximum. Jedná se s novými odběrateli tepla a důraz je kladen i na optimalizaci nákladové stránky. Velký potenciál úspor je především v oblasti nákupu paliva.

Rozvoj energetické divize

Energetická divize úspěšně splnila cíle v oblasti rozvoje.. Rozhodnutí založit energetický fond byla v rámci skupiny DRFG dlouho předmětem diskuze. Pro založení energetického fondu bylo třeba vlastnit nebo jiným způsobem kontrolovat dostatečně rozsáhlé a kvalitní portfolio, kde by měl fond možnost nakupovat. Na první rok a půl provozu má fond k nákupu připraveno 5 fotovoltaických elektráren. V oblasti výroby elektřiny, kvality dokumentace i vlastnictví pozemků jde o vysoce nadstandardní projekty. Na fondu samotném se aktivně pracuje. Má stejně jako další dosavadní fondy DRFG domicil v Lichtenštejnsku. Formou se jedná o fond kvalifikovaných investorů a od jeho spuštění se očekávají velké výsledky a podle nastavení poletí jako letadlo strmě vzhůru. Recenze a diskuze dokazují, že je o něj velký zájem.