News

Dopravní značení globalizuje svět

Globalizace světa má příznivý dopad co do přenosu informací, cestování a dostupnosti kteréhokoliv místa na světě. Přestože může člověk v dnešní době bez problému vyrazit na druhou stranu zeměkoule a překonat tisíce kilometrů za pár hodin, aby systém dopravy a transportů mohl globálně fungovat, musí se řídit zákony, které tvoří jasná pravidla.

Pravidla v dopravě, to je především funkční dopravní značení. Dopravní značky jsou jednoduché piktogramy, určené pro řízení a regulaci silničního provozu na pozemních komunikacích. Kdo by je neznal? Učí se jim už malé děti na dopravních hřištích. Každý průměrně inteligentní člověk ví, že se značky dělí na výstražné, příkazové, upravující přednost, zákazové, informativní směrové, informativní provozní, další informativní a dodatkové tabulky.

Proč svisle a proč vodorovně?

O osazení svislých dopravních značek rozhoduje dopravní inženýrství na dopravních inspektorátech, zřizovaných při Policii ČR. Svislé dopravní značení je důležitým faktorem, který je stanoven zákonem o pravidlech provozu na pozemních komunikacích a vyhláškou ministerstva vnitra.

Vodorovné dopravní značení má kromě dopravního i obšírnější využití v komerčním využití. Najdeme ho na silničních komunikacích, v průmyslových areálech, obchodních zónách, logistických centrech, venkovních i podzemních parkovištích. Vodorovné značení je aplikováno pomocí barvy, jejíž garantovaná životnost je nejméně 36 měsíců.

Dočasně nebo navždy

Dopravní značení lze pro logistické projekty a trvalé užití zakoupit. Při dočasné akci je lze i pronajmout. Zapůjčení za poplatek je vyhraněno pro dopravní zrcadla, parkovací zábrany a zpomalovací prahy. Částka za pronájem startuje už od symbolických 5 korun na den.

Značky a pomocné dopravní doplňky jsou základním předpokladem, že logistika v Česku, ani ve světě nezkolabuje a vy se vždy a za každé situace dostanete tam, kam potřebuje. Respektovat dopravní značení zvyšuje bezpečnost provozu, sbližuje kontinenty a dělá ze všech odpovědné řidiče.