News

Efektivní řešení pro správu peněz

Bankovní účet je dnes nepostradatelnou záležitostí. Stejně tak je důležitá finanční gramotnost. Je dobré vést děti ke správnému hospodaření s penězi. Adekvátním řešením je rovněž založení studentského účtu. Mezi kterými účty lze vybírat? Jaké jsou kladné a záporné stránky? Účet zdarma pro děti i dospělé.

Podstata bankovního účtu

Jedná se o finanční účet v bance, jenž zaznamenává veškeré transakce mezi klientem a bankou. Bankovní účet může mít kladný zůstatek, tj. kreditní, nebo záporný, tj. debetní zůstatek, kdy klient dluží bance finance. Účty otevřené za účelem vkladu jsou nazývány coby depozitní. Oproti tomu účty vedené za účelem půjček jsou označovány jako úvěrové. Na základě měny, ve které je účet veden, se dělí na tuzemské a devizové.

Specifika bankovního účtu

Klientem je fyzická či právnická osoba. Bankovní instituce poskytují pro účty podnikajících a jiných právnických osob obvykle specifické podmínky. Tyto běžné účty jsou nabízeny jako podnikatelské nebo obchodní. Jedná se o účet, jejž si klient nechal zřídit pro vkládání finančních prostředků a jejich použití.

Běžný účet slouží především k hotovostnímu a bezhotovostnímu platebnímu styku. Klient disponuje svými vloženými finančními prostředky a může aktivně provádět vklady, výběry či převodní příkazy. Rovněž banka regulérně poukazuje na účet smluvené úroky a inkasuje bankovní poplatky. Na běžný účet lze nastavit veškeré platební nástroje, které banka nabízí. Jedná se zejména o trvalé příkazy, svolení k inkasu, pořízení platební karty, internetové a telefonní bankovnictví.

Založení účtu online

Moderní bankovní instituce nabízí možnost založení účtu online, tj. bez nutné osobní návštěvy dané pobočky. Veškeré nezbytné údaje i dokumenty jsou dodány bance přes internet. Ohledně podpisu smlouvy jsou dvě varianty. První je zaslání poštou a druhou možností je prostřednictvím kurýra, jenž doveze smlouvu na sjednané místo i čas.

Jakmile má banka všechny náležitosti a smlouva je podepsána, učet je ihned aktivován. Vyrozumění obdržíte elektronickou poštou. Jaké základní typy účtů jsou k dispozici a lze založit? Jedná se zejména o osobní účet, podnikatelský a čím dál populárnější dětský a studentský.

Osobní účet – základní finanční produkt

Typ účtu, který je nabízen ze strany banky klientům. Prostřednictvím osobního účtu lze provádět veškeré platební transakce. Osobní účet v České republice si může založit osoba starší 18 let. Osobní účet slouží svému majiteli k bezhotovostnímu hospodaření s financemi, a to za pomoci přímého bankovnictví. Přístup k hotovosti je zajištěn výběrem hotovosti na pobočce či prostřednictvím bankomatu.

Do přímého bankovnictví náleží internetové bankovnictví, tj. internetbanking. Dále lze využít komunikační kanál pro obsluhu osobního účtu přes telefonické bankovnictví, tj. smartbanking. Na osobní účet navazují finanční produkty, které klienti mohou využívat, nejčastěji se jedná o kreditní a debetní karty, kontokorentní úvěr apod.

Ideální volba je bankovní účet zdarma. Zřízení, vedení a veškeré příchozí i odchozí platby jsou zdarma. Osobní účet mKonto je veden zdarma bez jakýchkoliv podmínek. Výhodou je možnost založení účtu online. Negativní stránkou jsou však nevýhodné kurzy pro zahraniční platby.

Podnikatelský účet – určen především pro právnické osoby

Je nezbytný pro právnické osoby a adekvátním řešením pro podnikající fyzické osoby. Pro různé druhy firem a podnikatelů jsou k dispozici odlišné typy podnikatelských účtů. Rozdíl je zejména v nabídce služeb a dalších produktů. Existují rovněž podnikatelské účty určené výhradně pro svobodná povolání, jako jsou například exekutoři, umělci, lékaři apod. Pro založení účtu je nezbytné doložení právní subjektivity, tj. doložení dokladů opravňujících k podnikání.

Kromě bezhotovostních plateb v ČR i zahraničí umožňuje podnikatelský účet provádět platby u obchodníků, hotovostní vklady i výběry z bankomatu či na přepážce. Nevýhodou bývají vyšší poplatky.

Účty pro mladé – detské konta, studentské účty

  1. Dětský účet – ideální prostředek pro výuku finanční gramotnosti. Junior konto je určeno pro děti od narození. Založit účet mohou jen rodiče či zákonný zástupce dítěte, kteří disponují dispozičním právem k účtu. U dětských účtů jsou výhodou zvýhodněné úrokové sazby. V pozdějším věku banky nabízí účty pro mladé.
  2. Studentský účet – většinou určen pro věkovou kategorii od 15 let věku do dovršení plnoletosti. Předností jsou takřka nulové bankovní poplatky. Nezbytným doplňkem je přímé bankovnictví i platební karty. Výhodný finanční produkt v rámci mKonto #navlastnitriko, kdy se jedná o efektivní účet mající výhody dospělého, tj. osobního účtu. Založení i vedení je zdarma. Rovněž zdarma jsou umožněny až tři výběry z bankomatu v ČR. Bezplatné je také získání bezkontaktní platební karty. Pro založení je zapotřebí mít jen občanský průkaz a dovršení věku 15 let.