News

Jak je to s hořlavostí dřevostaveb?

Pokud zvažujete stavbu vlastního příbytku, pravděpodobně přemýšlíte nad dřevostavbami. Jedná se o stylový typ bydlení, který je navíc velice rychle postaven, a navíc za poměrně nízkou cenu. Stačí se jen obrátit na firmu ORCAN GROUP, s. r. o., která je přímým výrobcem dřevostaveb. V souvislosti s dřevostavbami se však řada lidí ptá na několik otázek. Nejvíce z nich se týkají hořlavosti dřevostaveb. Přece jenom je v hlavách zafixováno, že dřevo je dobře hořlavý materiál. Dá se však na něj spolehnout, dá se v dřevostavbách bezpečně bydlet?

Jelikož jsou dřevostavby takovým hitem ve světě bydlení, zodpovězme si nejčastěji pokládané otázky týkající se dřevostaveb a jejich hořlavosti. 

Hoří dřevostavba rychleji než klasický zděný domek?

Většinu lidí napadne otázka, zdali dřevostavba hoří rychleji než klasický zděný domek. Všichni víme, že i klasické zděné domy mohou začít hořet. Je třeba uvést na pravou míru jednu věc, a sice každá dřevostavba musí splňovat jisté technické normy, musí splnit podmínky protipožární ochrany. To ostatně musí splnit každá stavba, nejen dřevostavba. 

Pokud bychom zůstali u dřevostaveb, řekli bychom, že v minulosti bylo prováděno mnoho textování, při kterých se zjišťovala účinnost požárních opatření. Při testování se odhalilo, že jsou konstrukce dřevostaveb požárně odolné. 

Dřevo hoří předvídatelným a do jisté míry řiditelným způsobem

Je třeba si uvědomit, že dřevo jako takové umí hořet předvídatelným, spočitatelným a až řiditelným způsobem. Zejména u dřevostaveb tomu tak je, jelikož jsou dřevostavby tvořeny danou konstrukcí, která je požárně odolná. 

Podle odborníků je daleko větší nebezpečí to, když začne hořet interiér. V interiéru může vzplanout vícero věcí a oheň v tomto případě není řiditelný, jak je tomu v případě vzplanutí dřevostaveb.