News

Když se řekne nebankovní půjčka, jde automaticky o riziko?

Rozhodovat se o tom, kde si vezmeme půjčku, to není nic jednoduchého. Mnohdy jde o běh na dlouhou trať, protože nabídka je poměrně široká. Někteří spotřebitelé z hledáčku půjček běžně vyhazují nebankovní společnosti v domnění, že by tu jen naletěli a přeplatili horentní sumu. Jenže: nebankovky dnes podléhají v oblasti půjček v podstatě stejné legislativě jako banky. Vyplatí se důvěřovat jim.

Vše změnil nový spotřebitelský zákon

Jím se všichni poskytovatelé půjček, takže banky i nebankovky, museli začít řídit 1. prosince 2016. Konkrétně jde o zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Tento zákon věnuje značnou pozornost právě i nebankovním poskytovatelům půjček.

Zákon nově definoval spotřebitelský úvěr

Zákonem jsou půjčky pojmenovány jako „spotřebitelské úvěry“. Nepatří sem pouze půjčky za účelem investování, na koupi na splátky a na finanční prostředky získané spotřebitelem v zastavárně. Takže když je nabízena třeba rychlá půjčka ihned nebo půjčky bez registru, vždy se jedná o spotřebitelský úvěr podléhající tomuto zákonu.

Zákon stanovil jasná pravidla procesu půjčování

Podle zmiňovaného zákona má celý proces poskytování nebankovních půjček jasná pravidla. Ta jsou uvedena pro každou z pěti fází procesu poskytování půjček. Kdybyste je hledali, jsou v §3.

Zákon vyžaduje odbornost a důvěryhodnost

Navíc zákon o spotřebitelském úvěru vždy vyžaduje odbornou způsobilost a důvěryhodnost pracovníků nebankovek, jakož i jejich zprostředkovatelů. Tu si dokonce musejí pravidelně udržovat. Jinými slovy: musejí vykonávat odborné zkoušky, které musejí být nastaveny podle prováděcí vyhlášky k zákonu.

A co ta důvěryhodnost? K jejímu ověření slouží mimo jiné výpis z trestního rejstříku.

Zákon „šoupl“ nebankovky pod ČNB

Ano, nebankovní poskytovatelé úvěrů podléhají České národní bance. Jak? ČNB jim na základě jejich žádosti uděluje oprávnění k činnosti. A také jejich činnost kontroluje. Oprávnění k činnosti platí pět let a po jejich uplynutí jej lze obnovit vždy na dalších pět let.

K udělení oprávnění musí nebankovka splnit mnoho podmínek. Uveďme například, že:

  • musí být firmou (právnickou osobou),
  • musí mít minimální kapitál 20 milionů Kč,
  • musí mít stanovena pravidla jednání se zájemci o uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru v souladu se zákonem,
  • musí mít průhledný a nezávadný původ finančních zdrojů (i aktivně bojovat proti tzv. praní špinavých peněz) a
  • zejména musí mít dostatečné požadavky na identifikaci žadatele (pro jeho hledání v základním registru) a k ověření jeho bonity.

Smluvní pokuty nesmějí být hlavním zdrojem příjmů

V minulosti mnoho lidí „dojelo“ na praktiky podvodných poskytovatelů půjček, kteří si stanovili podmínky půjčování natolik přísně, že nezvládali řádně splácet podle smlouvy. Takže přišly na řadu smluvní pokuty a ty byly pro ony podvodné poskytovatele mnohem výnosnější, než celá půjčka.

Punc podvodu u nebankovních půjček se kvůli těmto praktikám dostal do povědomí velké části českých spotřebitelů. Uveďme to však na pravou míru. Zákon o spotřebitelském úvěru stanovil jasná pravidla ohledně smluvních pokut, takže ty dnes nesmějí být hlavním zdrojem příjmů nebankovky.

Zákon po nebankovkách vyžaduje taková pravidla, která jsou vhodná z hlediska řádného poskytování spotřebitelského úvěru. Ověření a hodnocení těchto pravidel je mimo jiné i v rukou ČNB při rozhodování o oprávnění k činnosti.

Se spotřebitelem se musí jednat čestně a v jeho zájmu

Ano, i toto stanovuje zákon o spotřebitelském úvěru jako jednu z povinností nebankovek při jejich činnosti. Konkrétně zákon říká, že: „Poskytovatel a zprostředkovatel jedná čestně, transparentně a zohledňuje práva a zájmy spotřebitele.“

Nebankovky (a banky také) nesmějí používat nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé informace. A dokonce musí všechny dokumenty ohledně půjčky uchovávat její poskytovatel. Takže se nemusíte bát ani stěhování.

Za půjčku se dopředu neplatí

Není možné, aby po vás poskytovatel půjčky chtěl dopředu platbu za to, že vám poskytne peníze. Výjimkou je jen platba odhadci a poskytovateli půjčky za administrativu v případě, že do půjčky zastavujete nemovitost.

Úvěruschopnost rozhoduje o udělení půjčky

Nebankovky se o udělení půjčky musejí rozhodovat na základě bonity neboli úvěruschopnosti žadatele. Do cirka deseti tisíc má úvěruschopnost každý člověk s trvalým bydlištěm jinde než na obecním úřadě. Zde je možné poskytovat půjčky bez registru a tomu podobné produkty.

U částek vyšších již musí proběhnout řádné ověření bonity žadatele. A pokud ji banka i nebankovka shledají jako nedostatečnou, nesmějí danou částku půjčit. Proces ověřování bonity musí být prokazatelný u případného soudu.

Reklama na půjčku musí být transparentní

Zákon o spotřebitelském úvěru také stanovuje, že RPSN musí být v reklamě uvedeno stejně výrazně jako údaje o úrokové sazbě. Spotřebitel musí být vždy informován o tom, zda úroková sazba je pevná nebo pohyblivá. Poskytovatel půjčky vždy musí uvést celkovou částku splatnou spotřebitelem.

I stanovení RPSN má svá nová pravidla

Zákon stanovuje, že pro účely výpočtu RPSN se použijí celkové náklady spotřebitelského úvěru. Ale pozor, náklady na případné nesplácení nebo prodlení nejsou součástí RPSN.

Součástí RPSN ještě mohou, ale nemusejí být náklady na vedení účtu zaznamenávajícího platební transakce a čerpání. Pokud nejsou součástí RPSN, musejí být uvedeny ve smlouvě o úvěru samostatně a dostatečně výrazně. Vždy však musejí být započítány do celkové částky splatné spotřebitelem.

Nebojte se nebankovek!

Jak vidíte, zákon o spotřebitelském úvěru nastavil pravidla pro činnost nebankovek poměrně přísně. Odpadla díky tomu většina důvodů, kvůli kterým se spotřebitelé nebankovních úvěrů obávali. Půjčit si od nebankovky s sebou opravdu již nenese riziko.

Svou činnost zahájily také online srovnávače, které nabízejí porovnání půjček od bank i nebankovních poskytovatelů na jednom místě. Zde najdete vše potřebné, hned. A když se zaměříte na celkovou částku splatnou spotřebitelem a na termíny splácení, nemáte v čem šlápnout vedle!

 

RPSN