News

Od ledna budeme při marodění dostávat více peněz

Ano, i dobré zprávy se koncem roku začínají scházet. Jednou z nich je ta, že od ledna příštího roku budeme při pracovní neschopnosti dostávat více peněz. A to jak od zaměstnavatele v podobě náhrady mzdy, tak při delší nemoci či léčení úrazu od státu v podobě nemocenské. Čím to je?

První tři dny stále zdarma

Na tomto se bohužel nic nemění. A jsou to jen pracovní dny – víkend ani svátek se do doby počátku marodění nezapočítává. Jestliže děláte třeba dvanáctihodinové směny, neplatí vám zaměstnavatel za prvních 24 neodpracovaných hodin, pak již ano.

Změny nastávají až od čtvrtého dne. Stále bude platit, že prvních 14 dní nemoci nebo léčení úrazu patříme s platem pod zaměstnavatele. On vyplácí náhradu mzdy za 4. – 14. den marodění, z toho však pouze za dny pracovní.

Náhrady mzdy – jak se stanovuje?

Náhrada mzdy se vypočítá z průměrné hrubé hodinové mzdy, kterou jste měli u zaměstnavatele v předchozím čtvrtletí. Jestliže tedy onemocníte v únoru, bude vám průměr počítán z výplat za říjen až prosinec.

Aby toho nebylo málo, těch komplikací, bere se pro výpočet náhrady mzdy jen redukovaná průměrná hodinová mzda. A redukce se odehrává ve čtyřech etapách. Ano, tak složité to je. Redukují se totiž jednotlivé výše průměrné hodinové mzdy. Konkrétně takto:

 • Všem se z platu do 164,58 Kč hrubého na hodinu se započte 90 %.
 • Těm, kdo mají štěstí a vydělají si více než 164,58 Kč, se z výdělku nad 164,58 Kč, ale do hranice 247,10 Kč na hodinu hrubého započte jen 60 %. Takže zůstane 90 % ze 164,58 Kč a připočte se 60 % z částky nad ni, ale jen do 247,10 Kč na hodinu.
 • Kdo má hodinovou odměnu ještě vyšší, tomu se z  peněz nad 247,10 Kč, ale do 494,20 Kč na hodinu hrubého započte do náhrady mzdy 30 %. Takže máme 90 % ze 164,58 Kč, 60 % z 247,10 – 164,58 Kč a ještě 30 % z částky nad 247,10 Kč, ale do 494,20 Kč.
 • Nad 494,20 Kč hrubého za hodinu se další částky do náhrady mzdy vůbec nezapočítávají.

Z výsledné částky, která po tomto složitém výpočtu vyjde, se vezme 60 %, zaokrouhlí se na koruny nahoru a tím vznikne vypočtená hodinová náhrada mzdy.

A jak se od nového roku náhrada mzdy zvýší?

Šedesát procent pro výpočet náhrady mzdy z redukovaných částek zůstává. Zvyšují se ale hranice pro redukci, a to takto:

 • ze 164,58 Kč stanovených pro první hranici, ze kterých se započte 90 %, bude od ledna 175 Kč;
 • z 247,10 Kč ve druhé výši, ze kterých se započte 60 %, bude od ledna262,33 Kč a
 • ze 494,20 Kč ve třetí výši, ze kterých se započte 30 %, bude od ledna 524,65 Kč.
 • Čtvrtá výše zůstává i nadále bez započtení do náhrady mzdy.

Na náhradě mzdy můžeme od ledna za první dva týdny marodění získat od zaměstnavatele i několik stovek navíc.

Ti, co budou marodit déle než 14 dní, si polepší ještě více

Stát v tomto případě myslel i na dlouhodobě nemocné, kterým se nejen zvyšuje redukční hranice (stejně jako je tomu u náhrad mzdy), ale hlavně se navyšuje procento, které je z redukovaných hranic vyplaceno. Ale vezměme to postupně:

Jakmile marodíte více než 2 týdny, přebírá si vás od 15. dne Státní správa sociálního zabezpečení. A stát vám začne vyplácet nemocenskou. Ta se vyplácí za každý kalendářní den, tedy ne pouze za dny pracovní. Nejdéle však do 380. dne marodění. Důchodcům a lidem invalidním ve III. stupni platí stát nemocenskou do 70. dne marodění.

Nemocenská se vypočte ze stejných redukčních hranic jako náhrada mzdy. Nejdříve se z nich vypočte tzv. denní vyměřovací základ. A z něj se vezmou jen předem daná procenta. U náhrady mzdy to je 60 %, u nemocenské je to od ledna 2018 takto:

 • od 15. do 30. kalendářního dne nemoci či léčení úrazu 60 %,
 • od 31. do 60. kalendářního dne nemoci či léčení úrazu 66 % a
 • od 61. do 380. kalendářního dne nemoci či léčení úrazu 72 %.

Abychom si udělali přesnější představu, tak vězte, že při platu 30.000 hrubého bude rozdíl při marodění od 61. do 380. dne celých 3.450 Kč za měsíc.

TIP: Ušetřit na výdajích můžete prostřednictvím akcí v potravinářských řetězcích. Popozerajte si vždy před nákupem Kaufland leták a nakupujte levněji. Ani Lidl leták vás nebude muset nechat chladnými, protože na nákup nutných potravin, které jsou v Lidlu nejen kvalitní, ale i poměrně levné, prostě opravdu budete mít více prostředků.

Na závěr si připomeňme, koho se nemocenská a náhrada mzdy při pracovní neschopnosti týká

Na náhradu mzdy a na nemocenskou mají nárok nejen všichni zaměstnanci, ale také lidé pracující na dohodu o pracovní činnosti, ze které jim plyne měsíční příjem alespoň 2.500 Kč. A také ti, kdo pracují na dohodu o provedení práce. Ale jen za ty měsíce, kdy jejich příjem od jednoho zaměstnavatele překročil 10.000 Kč, díky čemuž se stali účastníky sociálního pojištění.