News

Pojištění osob zahrnuje penzum jištění pro dospělé, seniory i děti

Přemýšlíte nad tím, jakým způsobem si zajistit finanční krytí vaší nemocenské, možného úrazu či jak si zařídit obyčejné úrazové i životní připojištění? Pak je vidět, že jste hloubavou osobou, které nechce nechat své blízké ani sebe v nejistotě v případě náhlého výpadku z práce kvůli úrazu nebo nemoci. Pojištění osob nezahrnuje pouze úrazové nebo životní pojištění. Existuje rovněž pojištění na dožití, důchodové pojištění, případně cestovní pojištění.

Granddaughter gives her grandmother advice on finances and insurance at home

Pravidelným placením malé částky si jistíte zdroj příjmů v případě nouze, nebo v důchodu

Pokud si zvolíte úrazové pojištění osob, nebojte se pojišťovacího makléře zeptat na přesné detaily, které budoucí smlouva bude obsahovat. Každá osoba v určité věkové kategorii je totiž ohrožena nějakým jiným úrazem. Svá specifika mají sportovci, další nehody se stávají při práci, jiné úrazy mají děti. Rovněž seniorům se nevyhýbají různé zlomeniny způsobené pádem, vetchozrakostí nebo kvůli případné osteoporóze. Každá věková skupina i lidé s rozmanitými koníčky tak spadají do určitých pojišťovacích kategorií. Tu vaši vám vybere odborník. Do úrazového pojištění osob nespadá pouze hrazení konkrétní částky kvůli zranění, dají se nastavit i finanční pokrytí léčení, zmírnění trvalých následků anebo změnu životní situace.

Existuje ovšem také takzvaní pojištění osob na dožití. Nezvyklé označení v sobě zahrnuje jistý typ životního pojištění, jenž je obdobou klasického spoření. Vy si platíte pravidelně určitou finanční částku, která vám bude v určený den – například, kdy půjdete do důchodu – vyplacena. Bez ohledu na inflaci bude tato naspořená částka každému vyplacena v plné výši. Myslete na svou budoucnost a zvolte si konkrétní pojištění osob ve formě, která pro vás bude ideální.