News

Výstava fotografií ve vaší obci: 4 věci, které je potřeba zajistit

Ve vaší obci budete pořádat výstavu fotografií nebo grafiky. Co je nutné před jejím začátkem doladit? Podívejte se na 4 základní kroky.

Výstavní panely

Jako první bude jistě potřeba zjistit, zda máte kvalitní výstavní panely. Tyto prvky zakoupíte jednou, poté je již jen mnoho dekád spokojeně používáte. Výstavní stěna je nedílnou součástí každé události, kterou budete pořádat. Některé panely jsou vhodné pro interiérové použití, jiné je možné instalovat také v exteriéru. Venkovní výstavní panely ovlivňují celkovou spokojenost vašich návštěvníků.

Osvětlení – jak bude nasvícena celá expozice

Byla by věčná škoda, abyste pořádali výstavu fotografií a nevěnovali dostatečný prostor vhodnému osvětlení místností, kde bude expozice umístěna. Vhodné jsou zejména LED žárovky. Mají nízkou spotřebu a volbou vhodného odstínu světla dokážete změnit celkovou náladu místnosti. Pro výstavu fotografií se hodí teplé i studené světlo. Některé žárovky dokonce nevyzařují UV záření, takže po celou dobu chráníte kvalitu tisku fotografií.

Informujte veřejnost

S dostatečným předstihem zajistěte začátek kampaně, která bude občany informovat o následující výstavě fotografií. Používejte moderní komunikační kanály, a kromě plakátů a rozhlasu se podělte o informaci také pomocí vašich účtů na sociálních sítích nebo díky notifikacím. Snažte se, aby se o výstavě dozvěděl co možná nejširší panel veřejnosti. Následně v průběhu výstavy vyzvěte návštěvníky, aby vaši událost doporučovali svým známým.

Doprovodný program

K výstavám neodmyslitelně patří také doprovodný program. Ten se vždy snažte maximálně sladit s tématem konkrétní výstavy. Možná zjistíte, že bude potřeba doprovodný program rozložit do více dnů. I tímto krokem máte možnost nalákat větší počet návštěvníků. Oslovte lokální umělce. Snažte se, aby se u vás objevily i mladé talenty z řad občanů vaší obce. Dejte jim dostatek prostoru a dovolte i mladé generaci, aby si našla cestu ke kultuře a k dění ve vaší obci.

Vaše první výstava fotografií v obci bude jistě úspěšná.

Leave a comment