News

Zákaz řízení ještě před dokončením autoškoly? Zákon hovoří jasně!

Chystáte-li se do autoškoly, měli byste vědět, že za svá pochybeni ponesete zodpovědnost a můžete být potrestáni ve správním řízení. Spousta žáků spoléhá na to, že zodpovědnost za vše, co se děje na silnici, přebírá instruktor, ale není tomu tak. Také uchazeči mohou v případě dopravní nehody nebo jízdy pod vlivem alkoholu či omamných látek dostat pokutu, a dokonce i zákaz řízení. To vše ještě před tím, než je jim vydán řidičský průkaz.

Čistě teoreticky by tak mohlo dojít k situaci, že žák autoškolu dokončí, dostane řidičský průkaz, ale nebude moct usednout za volant, protože se dostal na černou listinu. Pokud tak učiní, riskuje až tříleté vězení za maření úředního rozhodnutí.

Může se také stát, že žák úspěšně absolvuje závěrečné zkoušky ještě před tím, než správní úřad či soud učiní pravomocné rozhodnutí ohledně jeho viny. Ani tato skutečnost však nezabrání tomu, aby byl adekvátně potrestán – ať už trestnými body či pokutou. Případný zákaz řízení je samozřejmě zapsán do karty.

Výše uvedené informace potvrdila autoškola Praha King. Námi dotázaný lektor uvedl, že i žák autoškoly je dle zákona účastníkem provozu a legálně řídí motorové vozidlo. Fakt, že ještě nemá řidičský průkaz, v tomto případě nehraje roli. Sankce žáků jsou udělovány ve stejném rozsahu jako u běžných řidičů.

Jak často však k trestání žáků autoškol dochází, však není jasné, neboť ministerstvo dopravy nedisponuje žádnými relevantními statistikami, ze kterých by vyplývalo, kdy byl potrestán pouze instruktora kdy student. Ale je nadmíru jasné, že jde spíše o ojedinělé případy – potvrdila to i mluvčí pražské radnice. Za posledních několik let úřad nezaznamenal žádný takový přestupek. Řešení formou blokového řízení přitom nepřipadá v úvahu, neboť jde o situaci, která si žádá posouzení odpovědnosti.