News

BOZP a PO ve státní správě. Jaké jsou povinnosti?

Pokud se nedodržují povinností v rámci BOZP a PO, automaticky je při kontrole udělena pokuta, která může sáhnout až do milionů korun. Otázkou však je, na koho spadá povinnost dodržovat a mít vyřešené BOZP a PO? Ve skutečnosti se povinnost dodržovat BOZP a PO nevztahuje jenom na velké zaměstnavatele gigantických firem, ale také na osoby samostatně výdělečně činné či na státní správu a samosprávu. Kromě toho musí BOZP a PO mít vyřešené i zdravotnictví a školství. Zůstaňme ale u státní správy a samosprávy a prozraďme si několik povinností, které se musí dodržovat v rámci BOZP a PO. 

I ve státní správě a samosprávě jsou jisté rizikové faktory, které mohou ovlivnit nebo ohrozit zdraví pracovníků či zaměstnanců. Proto je tedy důležité neustále vyhledávat rizika na pracovištích, také je nutné dodržovat povinnosti v rámci BOZP a PO. Jaké to jsou? 

Povinnosti v rámci BOZP

Nejdříve se pozastavme nad povinnostmi pro státní správu a samosprávu v rámci bezpečnosti práce. K povinnostem patří například nutnost mít zpracovanou a aktualizovanou dokumentaci týkající se BOZP, také se musí zajistit pracovnělékařské služby zaměstnancům, musí se pracovníci pravidelně školit a samozřejmě je nutné, aby se evidovaly a hlásily pracovní úrazy, ke kterým na pracovišti nebo při vykonávání pracovních úkolů dojde. 

Povinnosti v rámci PO

Co se týče povinností v rámci požární ochrany čili v rámci PO, povinností je například vést požární knihu, provádět pravidelné preventivní požární prohlídky, mimo jiné musíte svou činnost zařadit do kategorie požárního nebezpečí. S tím vším však může pomoct firma PEGASUS Service, která se zaměřuje na poskytování poradenství v oblasti BOZP a PO, také pomůže s pracovnělékařskými službami nebo třeba s revizemi a kontrolami, k nimž musí pravidelně docházet.