News

Cenové strategie se bez důkladné analýzy cen konkurence neobejdou

Prodejem přes internet se v současnosti živí téměř všechny kamenné obchody, ovšem nezřídka se zboží prodává přímo ze skladů. Zde fungují správci e-shopu a exportní zaměstnanci. Těm se výrazně zjednoduší práce, pokud si nechají zpracovat analýzu návštěvnosti, díky níž mohou upravit cenové strategie, které následně vedou k reálným ziskům. Analýza Googlu ale nestačí, ta vám dokáže napovědět čísla o návštěvnosti, ale již nezískáte informace, jakým směrem soustředit cenotvorbu. K tomu jsou naopak přesně určeni roboti Karsa, již mapují servery a vyhledávače nejen v českých e-shopech, ale i v zemích Evropské unie. 

Speciálním analyzováním dokážete pružně reagovat na změny cen u konkurence

Nebojte se zapojit do okruhu uživatelů, kteří spravují internetové obchody. Nejprve si nechejte bezplatně vytvořit plán cenové strategie přesně pro svůj e-shop. Každá internetová prodejna je zaměřena na konkrétní cílovou skupinu spotřebitelů, nabízí různé druhy zboží a zároveň chce cenami za zboží být co nejsympatičtějším obchodem, jenž přitáhne nové zákazníky a udrží stávající klientelu. 

Co se týče monitoringu návštěvnosti, Karsa dokáže oproti Google Analytics nejen vysledovat návštěvnost webu, potažmo e-shopu, ale díky HW loadbalancovým serverům umožňuje navrhnout přesnou a účinnou cenovou strategii. Pro jednoduché zapojení dynamické cenotvorby jsou k dispozici zdokumentované web services, REST API a FTP výměna XML souborů. Tato integrace se dá zvládnout již během dvou dnů. Podstatnou součástí vytvoření optimální cenové strategie je i Karsa script. Pomocí tohoto scriptu se vytvářejí analýzy, strategie a reporty, jež si každý uživatel a správce e-shopu může vytvořit dle vlastních potřeb v součinnosti s programátory Karsa, což Vám zajistí konkurenční výhodu.