News

Detektor kovu pro soukromé i průmyslové účely

Abstract Splash of Water on a Blue Background

Detektor kovu je přístroj, sloužící ke zjišťování přítomnosti kovových předmětů v zemi, pod vodou nebo v budovách. Existují detektory velmi jednoduché, ale také složitější průmyslové. Dnes pomáhají například k odhalení zbraní u jednotlivců (třeba na letištích, velvyslanectvích, apod.), při geofyzikálních a archeologických průzkumech, ale také soukromě –  veřejnosti jsou, kupříkladu, velmi dobře známí takzvaní „hledači pokladů“, jejichž největším pomocníkem je právě detektor kovu.

Detektory se často používají ve stavebnictví – mohou pomoci při hledání kovových předmětů (dráty, trubky) ve zdech nebo podlahách a sklepeních domů; a také v mnoha dalších odvětvích. Za války se používaly při hledání min – rozlišit však změnu tónu v bojových podmínkách bylo velmi náročné.  

Na jakém principu přístroj funguje?

Ta nejjednodušší zařízení tvoří oscilátor a cívka, která generuje indukční tok a vytváří střídavé magnetické pole. Jestliže se v blízkosti cívky nachází vodivý kov, indukce se mění, elektronika zařízení situaci vyhodnotí a reaguje změnou vydávaného tónu. Tyto jednoduché typy dokáží detekovat feromagnetické kovy. Složitější přístroje umí kov nejen nalézt, ale zároveň zjistit jeho velikost a dokonce i materiál – přinejmenším tedy rozlišit železo a barevné kovy.

Jak vybrat vhodný detektor k soukromým účelům?

Především je třeba si uvědomit, že detektory kovu se dělí na různé skupiny, a vybrat si musíme podle zamýšleného účelu tak, abychom dosáhli optimálních výsledků. Základní dělení je podle jejich pracovní technologie:

  • pulsní detektor kovu – výhodou je značný hloubkový dosah a nemívají problémy v žádném podloží; nevýhodou je tzv. diskriminace, které obvykle není schopen
  • technologie VLF – (Very Low Frequency)

Nedá se říci, že by jedny byly lepší a druhé horší – každý pracuje na jiném principu, a tak se liší dosahovaným výkonem, komfortem při práci a někdy i cenou. Obecně je známo, že mezi hobby hledači jsou víc rozšířeny detektory VLF. Ovšem při práci v půdách sopečného původu se silnou mineralizací jsou vhodnější pulsní detektory.

Další dělení přístrojů:

  • pohybové – hledá se plynulým pohybem ze strany na stranu; má větší hloubkový dosah
  • bezpohybové – menší hloubkový dosah, přesnější separace

Před zakoupením detektoru kovu je třeba seznámit se s následujícími pojmy, neboť patří mezi důležitá kritéria výběru:

  • hloubkový dosah – přesný údaj výrobce neuvádí, výsledek vždy závisí na mnoha faktorech, jako je velikost předmětu, anebo jeho tvar, typ půdy, nastavení detektoru, aj.
  • pinpoint – bezpohybový režim, který slouží pro přesnější lokalizaci předmětu
  • separace – jde o schopnost přístroje rozpoznat více kovových předmětů, nalézajících se blízko sebe a případně i druhy jejich materiálů
  • diskriminace – zařízení umí určit druh materiálu (železo, barevné kovy) a pozná i charakter předmětu (trubka, mince, drát)

V neposlední řadě se můžete rozhodnout pro analogový či digitální detektor. Analogový poskytuje informace pouze zvukem, digitální má navíc ještě info na displeji (čísla, obrázky, graf).

Je toho hodně, co je nutné o přístrojích na vyhledávání kovů vědět. A proto neváhejte a vždy se s důvěrou obraťte na zaměstnance naší prodejny a půjčovny, kteří jsou na detektory kovu Fisher speciálně vyškoleni. Mohou vám nabídnout i některé novinky – například dohledávací detektor, jenž je vhodný při jakékoliv mineralizaci, anebo voděodolný digitální přístroj s velmi nízkou hmotností.