News

Jak funguje výkup lesních pozemků

Lesní pozemky někteří majitelé získají, aniž by o to příliš usilovali, například v dědictví. Často pak netuší, jak se o ně správně starat nebo se povinnostem spojeným s vlastnictvím takového majetku věnovat nechtějí. Pak se nabízí jako řešení výkup lesních pozemků.

Co je výkup lesa

Výkup lesa pro vás může realizovat specializovaná firma. Vykoupit lze les obdobně jako například nemovitost.

Jde jednoznačně o méně komplikovanou cestu, než se snažit zbavit majetku po vlastní ose a shánět kupce. Tímto způsobem elegantně na protistranu přenesete veškerou administrativu a odborníci zajistí i zaplacení poplatků s prodejem spojeným.

Obsah obrázku exteriér, rostlina, strom, tráva

Popis byl vytvořen automaticky

Především musí prodávající dbát na to, aby si zajistil úřední odhad ceny lesa, převedl vlastnická práva na katastrálním úřadě, sepsal kupní smlouvu. Poslední povinností, která je s tímto úkonem spojená, je platba daně z nabytí nemovitosti.

Pro nezkušeného laika může být poměrně náročné si všechny náležitosti ohlídat. Svěřit se odborníkům tedy má svůj význam. Vy tak s celým procesem nemáte žádné starosti a zároveň víte, že je prodej zcela bezpečný. Více na vykupnemovitostipraha.cz. Vykoupit lze tímto způsobem les kdekoli na území ČR.

Na čem závisí cena odkupu lesa

Vlastník, který chce svůj les prodat, by si měl připravit některé zásadní informace, které pomohou optimálně stanovit cenu při odkupu lesa. Zejména jsou to:

  • katastrální území
  • číslo parcely, popřípadě také informaci o číslu listu vlastnictví
  • logistická dostupnost, určení (kategorie)
  • lesní hospodářské osnovy a lesní hospodářský plán, dále také detailní informace, zda současný stav porostů je v souladu s těmito údaji (v lese mohly být například prováděny těžby či jiné zásahy od doby platnosti LHO, výměra zajištěných či nezajištěných kultur)
  • při absenci LHO může být využit také stav porostů včetně zastoupení jednotlivých dřevin, jejich stáří a zásoba v m³ pro jednotlivé dřeviny a případný výskyt nezalesněných či zalesněných holin
  • porostní mapa
  • fotografie lesa 

Jak celý proces probíhá

Jakékoli administrativě předchází prohlídka lesa. Poté následuje shromáždění příslušné dokumentace.

Obsah obrázku tráva, exteriér, les, zelená

Popis byl vytvořen automaticky

Ve druhé fázi se budeme zaobírat především cenou. V první řadě je nutné stanovit tržní cenu. Poté přikročíme ke stanovení administrativní ceny. Následně se dojedná cena kupní. Z nejvyšší ceny se bude následně počítat vzpomínaná daň z nabytí nemovitosti.

Případně lze v této fázi kontaktovat věřitele či exekutora a zajistit jednání s nimi, pokud na pozemku takovéto závazky existují.

Ve druhé fázi již dochází na přípravu smlouvy. Dohodnutá částka je následně zaplacena a zároveň může již být proveden převod vlastnického práva do katastru nemovitostí. Současně je nutné již i zaplatit daň z nabytí nemovitosti. Pro prodávajícího z toho vyplývá základní výhoda: Dostává své peníze již při podpisu smlouvy.

Zvažujete odkup lesních pozemků? Nezávazně to s námi proberte – vykupnemovitostipraha.cz.