News

PELICAN představuje jazykové úrovně

Jazyková škola Brno PELICAN pořádá kurzy několika světových jazyků, a je zcela jedno, jestli je Tvoje jazyková úroveň A1 nebo už jsi v jazyce pokročilý student.

Právě toto dělení však mnohdy bývá kamenem úrazu – ne každému je jasné, co jazykové úrovně zahrnují, jak se dělí – a jak si teda vybrat tu správnou úroveň jazykového kurzu.

Úroveň jazykových znalostí lze porovnat zejména díky vzniklému Společnému evropskému referenčnímu rámci (SERR), dokumentu vypracovanému Radou Evropy, jež toto srovnání znalostí osob v oblasti vzdělání a znalosti cizích jazyků, umožňuje.

Vzniklý dokument tak poskytuje základ pro plánování jazykových kurzů i jazykové certifikace.

Rámec je tak vlastně jakási základna, díky které jsme schopni vypracovat didaktické pomůcky. Porovnává úrovně jazyků, říká nám, jakou úroveň student daného jazyka má – a jakým způsobem tak své jazykové dovednosti dokáže využít. Je všeobecně známo, že jazykové úrovně se dělí do 3 skupin (A, B, C), každá z nich je pak rozdělena na další části (např. A1, A2…).

Z vlastní zkušenosti už víme, že jsou úrovně pro naše studenty velmi abstraktním pojmem – a nejsnáze se vysvětlují na možnostech jazykových zkoušek. Pojďme se proto na některé ze zkoušek podívat!

Vůbec se nenech zmást tím, že jazykem, na který se soustředíme, je angličtina. Jazykové úrovně dle SERR jsou totiž totožné ve všech jazycích!

Jazyková zkouška B1

Skvěle sloužící k prokázání znalosti některého z jazyků a zřejmě nejvíce skládaná zkouška na naší škole, ať už u studentů navštěvujících pomaturitní studium jazyků nebo třeba individuální kurzy češtiny pro cizince! Zkoušku obvykle zvládnou lehce všichni uchazeči, zejména tedy ruku do ohně můžeme strčit za studenty, kteří navštěvují kurzy v naší škole PELICAN.

Zkouška má dvě části, ústní a písemnou – a stejně jako jsme zvyklí z jiných zkoušek, taky tady nás potká část, která ověřuje, jak zvládneme porozumět čtenému textu, poslech a v neposlední řadě taky u většiny studentů nejméně oblíbený gramaticko-lexikální část. Proč v neposlední řadě?

Na písemnou část totiž navazuje část ústní. Ta je po zvládnuté písemné části mnohdy jen formalitou a ověřuje u studentů jejich zdatnost a pohotovost při reakcích na otázky, týkající se předem vylosovaného tématu.

Státní jazykové zkoušky B2 či C1

Taky každá ze „Státnic“ se skládá ze dvou částí – písemné a ústní. To se ví, že obtížnost těchto dvou zkoušek už je někde jinde, než u výše zmíněné zkoušky B1. Na jaký typ otázek se tedy uchazeči mohou těšit? V písemné části se objevují otevřené otázky, případně volba z několika možností, vyplňování chybějících slov – nebo třeba rovnou překlad.

Po obdržení zadání se mnohdy nejeden zkoušený zděsí množstvím textu a zadaných otázek. „Máme na to, prosím, alespoň týden?“ je první otázkou většiny studentů navštěvujících naše pomaturitní studium angličtiny.

Pravda je však taková, že zkouška písemné části je „jen“ cca 4 hodiny. Na rozdíl od zkoušky B1 pak ústní část rovnou nenavazuje, ale koná se nejdříve 14 dní po úspěšném vykonání části písemné. Uuuuf! Studenti tak mají alespoň čas zotavit se po náročné části číslo 1 – a na okruhy z ústní části se dostatečně připravit. J

Úsměvy všech úspěšných uchazečů pak rozhodně stojí za to!

Tvůj PELICAN