News

Protipožární dveře jsou potřebné v obytných i veřejných budovách

Vlastníci hotelových a ubytovacích zařízení, provozovatelé restaurací i veřejných budov vědí, že musejí prostory vybavit funkčními bezpečnostními prvky, jako jsou únikové cesty, spolehlivé protipožární dveře a další prostředky, které příchozím a hostům v případě nutnosti pomohou chránit zdraví a život. Škody na majetku a zdraví při opomenutí důležitých součástí budov můžou být nedozírné.

Instalací bezpečnostních dveří odvrátíte možné katastrofy a potíže

Výstavba protipožárních dveří je jednoduchá, pokud provozovatel osloví firmu, která se soustředí na výrobu i instalaci dveří včetně zámků i bezpečnostních zárubní. Není třeba obávat se komplikací, pokud se protipožární dveře musejí zabudovat do otvorů s atypickými rozměry nebo na místa, kde by mohutné bezpečnostní dveře mohly svým vzhledem rušit historický nebo moderně designovaný interiér. Dveře se vyrábějí v mnoha variantách, kdy je použito například i sklo a jiné materiály splňující přísná kritéria, co se týče ochrany před požárem a jinými škodlivými činiteli.

Protipožární dveře lze během krátkého časového horizontu, nepřesahujícím dobu jednoho dne, vestavět do bytů, rodinných domů i budov, v nichž se počítá se zvýšeným počtem osob. Bezpečnostní i protipožární dveře plní svou funkci zejména u vchodových částí bytů, ovšem své uplatnění nalézají i na místě balkonů, teras, půd a sklepů. Vlastníci hotelů, restaurací nebo ubytoven znají svou povinnost zajistit bezpečnost hostů i instalací zmíněných protipožárních dveří. Namátkové i pravidelné kontroly ze stran úředníků a hasičů, jež odhalí chybějící bezpečnostní prvky, nesmlouvavě pokutují provozovatele za absenci protipožárních dveří. Předejděte potížím včasnou instalací bezpečnostních dveří ve své provozovně.