News

Školka ProFamily dává dětem víc než běžná zařízení

Vzdělávací program školek ProFamily stojí na pevných základech uznávaného Prof. PhDr. Zdeňka Matějčka, CSc., díky němuž byla tato zařízení vyhlášena jako nejlepší v České republice. K dětem se přistupuje s nadstandardním přístupem, vzděláváním úměrném věku a vývoji, do konceptu jsou zařazeny canisterapie a hipoterapie, jež pomáhají zdravým i hendikepovaným dětem k zdravému vývinu a učí je lásce ke zvířatům i okolnímu světu. Mateřská školka ProFamily bere děti do hor i k moři, nezřídka na aktivitách participují rodiče nebo prarodiče.

Program nabitý aktivitami i relaxačními činnostmi

Do takové školky se děti nejen těší, stýská se jim po vychovatelkách i vychovatelích, ale navíc si z pobytu odnášejí zdravé návyky, jež jim budou nápomocny celý život. Díky pedagogickému vzdělání všech pracovníků jsou děti ze školky ProFamily výtečně připraveny pro další růst ve školském prostředí. Hudebními, výtvarnými a sportovními kroužky se v dětech rozvíjí přirozený talent a objevují se doposud skryté schopnosti.

Rodinné prostředí školky, prostorné zahrady s dostatečným herním, zábavním a sportovním vyžitím i jídelna s menu, které může být přizpůsobeno i dětem se specifickými dietetickými požadavky, vytvářejí z ProFamily zařízení, podle nichž by se některé státní školky mohly učit. Bonusem je pružná doba, kterou zde děti mohou trávit. Tady neplatí striktní vyzvedávání dětí v určitou hodinu. Naopak, rodičům a jejich pracovnímu vytížení se přizpůsobuje i „otevírací“ doba, do níž je zařazeno hlídání i přes noc a o víkendech. Soukromá školka ProFamily je oblíbená také u rodičů a dětí, jež potřebují speciální přístup. Mezi dětmi v této školce se smazávají případné mentální a fyzické odlišnosti, v ProFamily jsou všichni šťastní a spokojení.

Redakce Press-News.cz

Doporučuje další zajímavé články na mediích

eKompetence.cz

StyleMag.cz

In-In.cz