News

Úřad práce vám pomůže najít zaměstnání

Úřad práce je státní instituce, která poskytuje a zprostředkovává informace z oblasti pracovního trhu v České republice i Evropské unii a rovněž eviduje uchazeče o zaměstnání. Spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Úřad práce má pobočky po celé České republice. Každý uchazeč o práci se musí přihlásit na úřad práce, který spadá do oblasti jeho trvalého pobytu. Pracovníci úřadu práce pak pomáhají uchazečům se sepsáním životopisu, rekvalifikací, apod.

úřad práce

Úřad práce

Registrovat se na úřad práce není zákonem daná povinnost

Evidence na úřadu práce není zákonem danou povinností pro uchazeče o zaměstnání, ale poskytne mu mnoho práv a zároveň i povinností, které nesmí porušit, nechce-li být vyřazen z evidence. Uchazečem o zaměstnání se může stát každá fyzická osoba, která  splní podmínky dané zákonem pro zařazení do evidence. Úřad práce vyžaduje spolupráci a disciplínu v docházce za pracovníkem dle dohodnutých termínů.  Odmítnutím doporučeného zaměstnání, nebo opakované nedostavení se na schůzku v daný termín má za následek vyřazení.

Kdy se nesmím evidovat na Úřad práce

  • Pokud jsem společník, jednatel společnosti s.r.o., komandista, člen představenstva, člen dozorčí rady
  • nucený správce, prokurista, likvidátor
  • osoba výdělečně činná v zahraničí
  • osoba soustavně připravující se na budoucí povolání (studenti)
  • OSVČ
  • osoba v pracovně právním vztahu (dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce)

Každý uchazeč o zaměstnání má právo na jeho zprostředkování a podporu v nezaměstnanosti, na pracovní rehabilitaci i na zvýšenou péči.  Naopak povinností uchazeče je poskytování součinnosti, kdy se mu Úřad práce snaží pomoci najít zaměstnání, dále je povinen sdělit svá pracovní omezení, oznámit výkon zaměstnání, oznámit důležité změny nejpozději do 8 kalendářních dní.

Redakce Press-Media

Doporučuje další zajímavé články na mediích

i-Články.cz

Svět-Ženy.cz

MetSo.cz