News

Kvalita výrobků zaručena akreditovanou laboratoří

CZ testing institute s.r.o. – The Art of Testing

V oblasti zkušebnictví špičkově provedená zkouška pouze jedním z několika kroků, které dohromady tvoří komplexní službu dodávanou zákazníkovi. Akreditovaná zkušební laboratoř CZ testing institute s.r.o. je tvořená profesionály, kteří se v oboru pohybují již 10 let. Za tu dobu jsme nashromáždili know-how, které nám umožňuje nejen provádět zkoušky na té nejvyšší úrovni a následně je interpretovat, ale také zkušební postupy a metodiky navrhovat. Klienti z oborů jako je železniční technika (zkušební testy na drážní vozidla), automotive či zdravotnická technika oceňují dlouholeté zkušenosti, kterými CZ testing institute s.r.o. při testování komponent či celých výrobků ze dřeva, plastů, kovu i např. kompozitních materiálů disponuje.

Laboratoř požární bezpečnosti

Laboratorní zkoušky protipožární odolnosti, mimo jiné dle normy EN 45545-2, jsou jednou ze specializací firmy. Těmito zkouškami se společnost zabývá již od roku 2010 a je schopna poskytnout svým zákazníkům testování reakcí různých materiálů na oheň. Kromě špičkově provedených zkoušek je samozřejmostí i komplexní interpretace výsledků dle výše zmíněné normy. Firma spolupracuje též na výzkumných a vývojových projektech v oblasti požárně odolných materiálů, především pro obor železniční dopravy.

Laboratoř fyzikálně-chemických zkoušek

Zkoušky na odolnost proti působení chemických látek, testy povrchových úprav, čištění a další, provádí Laboratoř fyzikálně-chemických zkoušek. Laboratoř disponuje širokou škálou destruktivních i nedestruktivních metod včetně mikroskopie či např. ultrazvuku. Dle přání zákazníka lze zkoušky provádět dle norem BN 918 340, Grula Si, RIL 910 či jiných. Je samozřejmostí, že všechny používané přístroje a zařízení procházejí pravidelnou kalibrací pro zajištění přesných a reprodukovatelných výsledků.

Redakce Press-News.cz

Doporučuje další zajímavé články na mediích

Seznam-Novinek.cz

InternetPressMedia.cz

PRwebs.cz