News

Žádost o zábor veřejného prostranství podejte včas

Jestliže potřebujete přistavit kontejner, lešení nebo mobilní jeřáb ke svému domu, můžete v Praze narazit na nepříjemná legislativní omezení. Totéž platí pro majitele restaurací, kteří na léto uvažují o zřízení předzahrádky. Na obecním úřadě je ve všech těchto případech nutné podat žádost o zábor veřejného prostranství a s veškerými pracemi počkat až do doby, než ji úřad schválí.

Jak podat žádost o zábor veřejného prostranství v Praze

Vyřizování záborů se řídí zákonem o místních poplatcích. V Praze ho také upravuje závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Než se proto rozhodnete podat svou žádost a začít využívat chodník města či jinou veřejnou komunikaci, tuto legislativu si dobře nastudujte.

Na žádost o zábor veřejného prostranství si však vyhraďte dostatek času. Její součástí musí být například situační plánek s osazením dopravních značek a další dokumenty, které pro laika není jednoduché zhotovit. Pokud chcete využívat plochu města pro nejrůznější účely, je rovněž nezbytné uzavřít nájemní smlouvu.

Město si pronájem svých prostor samozřejmě nechává zaplatit. Za zvláštní užívání veřejného záboru platíte 10 Kč denně z jednoho metru čtverečného. Navíc při uzavírání nájemní smlouvy se správcem veřejného prostranství si připlatíte až 20 Kč denně za jeden metr čtvereční dle atraktivity umístěného záboru. V případě záboru větší plochy na dobu několika měsíců se částka za pronájem veřejného prostranství může vyšplhat až na statisíce korun.

Nevyřizujte si stavební zábor sami

Využijte služeb specialistů ze zabory.cz, kteří zajišťují potřebná povolení a nájemní smlouvy na území celého hlavního města. Vše s vámi nejprve důkladně prokonzultují a připraví návrh vašeho řešení, než zahájí vlastní proces projednávání záboru veřejného prostranství. Mají bohaté zkušenosti, protože zábory komunikací v Praze řeší již od roku 2004. Vše vám na úřadech zařídí osobně. Protože postupují efektivně, zajistí vám co nejkratší lhůtu.

Redakce Press-News.cz

Doporučuje další zajímavé články na mediích

InfoPress.cz

Cesky-magazin.cz

Krasne-bydleni.cz